Generationsskifte i virksomheden kræver en advokat

Mange virksomheder, der køres som et familieforetagende, er gearet imod at næste generation overtager styringen, …