Generationsskifte i virksomheden kræver en advokat

Mange virksomheder, der køres som et familieforetagende, er gearet imod at næste generation overtager styringen, når den ældre generation går på pension. Men selv om det lyder enkelt, så er det bestemt ikke en nem sag at overdrage en virksomhed fra én generation til den næste.

To faktorer spiller ind ved generationsskifte

Uanset om det oprindeligt var men

ingen at den yngre generation skulle overtage efter den ældre generation, så er der nogle ret væsentlige aspekter at tage hensyn til.

Først og fremmest skal det være klarlagt fra start af, at den yngre generation overhovedet er interesseret i at overtage styringen. Dertil kommer, at det også bør være en prioritet, at den yngre generation er kompetent både ledelsesmæssigt og fagligt til at overtage styring med virksomheden.

Hvis den ældre generation mere eller mindre presser den yngre generation til at overtage en virksomhed, som de hverken er ledelsesmæssigt eller fagligt kompetente til at overtage, kan det gå ud over en ellers sund virksomhed, hvilket kan betyde en særdeles uheldig udgang for både virksomheden og dets ansatte.

Samtidig kan det skabe problemer, hvis den ældre generation ikke er villig til at overlade ledelsen eller ejerskabet fuldt ud til den yngre generation, og ønsker at bibeholde en vis indflydelse efter overdragelsen. Det er meget vigtigt, at der er taget højde for, hvor meget indflydelse den ældre generation fortsat ønsker at have i virksomhedens drift og ledelse, efter den yngre generation træder til.

Beslutningen for, hvor meget af ledelsen og ejerskabet overgår til den yngre generation, skal klart meldes ud til både medarbejdere og samarbejdspartnere, så generationsskiftet bliver synliggjort for omverdenen i det omfang, det er blevet bestemt.

Er en familieoverdragelse den rette løsning?

Det er en god ide for begge parter at vurdere, om en familieoverdragelse er i virksomhedens bedste interesse, og i så fald, om ejerskab og ledelse skal adskilles, hvis den nye generation ikke lever op til de ledelseskrav der stilles.

For at håndtere et generationsskifte korrekt, er det fordelagtigt at involvere en advokat (gerne en ekspert i generationsskifte) og få udarbejdet en overdragelsesplan, der er underskrevet af begge parter, og som begge parter lever op til.

Familien kan, for eksempel, overveje at overdrage ledelsen til den yngre generation med det samme, og så overdrage ejerskabet af virksomheden lidt efter lidt. På den måde kan det blive gjort synligt, om den yngre generation reelt egner sig til at varetage virksomhedens interesser på en kompetent måde, før fuldt ejerskab opnås.

Nye regler for generationsskifte i familieejede virksomheder

Der er kommet nye regler, når det drejer sig om generationsskifte i familieejede virksomheder, vel og mærke hvis virksomheden overtages af den yngre generation i familien, og ikke bliver afhændet til en ny ejer udenfor familien.

Før har det kostet den nye generation 15% af de værdier, der overstiger det afgiftsfrie bundfradrag, for at overtage en familieejet virksomhed. Procentsatsen nedsættes over de kommende år med flere procent per år, indtil det i 2020 vil koste bare 5%. Målet er, at afgiften helt afskaffes i 2025, hvilket vil gøre det langt nemmere for familien at overtage ledelse og ejerskab.

Der er mange regler og paragraffer at tage hensyn til, når det drejer sig om et generationsskifte, og da det kan være svært at overskue for menigmand, er den bedste løsning for et gnidningsfrit generationsskifte at få en professionel advokat på sagen, der kan være behjælpelig med alle detaljerne.

Især med de nye regler, der trådte i kraft i 2015, er det vigtigt at få professionel hjælp, da afgiftsnedsættelserne kommer med deres egen specifikke regelsæt, som det kan være svært at tage højde for, hvis man ikke ligefrem er advokat selv.

Tilføj en kommentar